Promoot uw boek via Boekenwinkel.nl

Verdient uw boek beslist een breed publiek maar is het lastig om juist die specifieke doelgroep te bereiken voor wie het boek interessant is? Dan is een boekpromotiecampagne op Boekenwinkel.nl wellicht een ideale oplossing! Immers, waar bereikt u uitsluitend echte boekenliefhebbers? Juist, op Boekenwinkel.nl!

Boekenwinkel.nl is het best te vergelijken met een online etalage. Wij promoten uiteenlopende boeken en producten die je ook in de boekwinkel in de winkelstraat aantreft. Onze doelstelling is boekenliefhebbers adviseren, informeren en inspireren middels leuke artikelen over bijzondere en verrassende boeken. Niet alleen de bekende werken van bestsellers, maar ook die debuutroman van een auteur die nog onbekend is bij het grote publiek.

Wat houdt een boekpromotiecampagne bij Boekenwinkel.nl in?

  • We plaatsen in nauw overleg met u als auteur of boekpromotor een artikel van 300 á 750 woorden over het boek. De toon van de blog mag informatief en enthousiasmerend zijn. Ook kunt u er wat over de auteur vertellen.
  • In het artikel mag uiteraard een link worden opgenomen naar uw eigen website of een verkoopkanaal waar het boek te bestellen is.
  • Het artikel blijft minimaal een jaar vindbaar op Boekenwinkel.nl, maar onze intentie is om het artikel blijvend vindbaar te houden in ons archief.
  • U mag twee afbeeldingen aanleveren, bijvoorbeeld een afbeelding van de cover en een foto van de auteur. Dit is uiteraard niet verplicht
  • Het artikel wordt door ons verspreid via de social media-kanalen van Boekenwinkel.nl: op Twitter, Facebook en Instagram.

Een boekpromotiecampagne staat open voor zowel uitgeverijen en boekpromotors, als individuele / particuliere auteurs.

De kosten voor een boekpromotiecampagne bedragen 39,95 euro ex BTW.

Wil je een boekpromotiecampagne aanvragen? Stuur ons dan een mail via onderstaand contactformulier.

Om spam tegen te gaan, vragen we je om onderstaande vraag te beantwoorden:

Na het verzenden van bovenstaand formulier nemen we op korte termijn per mail contact met je op om de inhoud van de boekpromotie te bespreken. Pas zodra de factuur is voldaan wordt de campagne gepubliceerd en gepromoot.

NB. Boekenwinkel.nl behoudt zich ten alle tijden het recht voor om aanvragen voor boekpromotiecampagnes zonder opgaaf van reden te weigeren.