Omgaan met onzekerheid

Iedereen kent momenten van onzekerheid wel. Op school was het de onzekerheid voor een belangrijk examen en de onzekerheid die eigen is aan de puberteit. Maar ook volwassenen kampen met onzekerheidsgevallen, zoals sollicitatiegesprekken, contractverlengingen en ouderschap. Onzekerheid kan daarentegen ook echt een probleem vormen, wanneer dit gevoel je zelfontplooiing en succes in de weg staat. Hoe moet je dientengevolge met onzekerheid omgaan?

Omgang met onzekerheid

Het belangrijkste bij onzekerheid is dat je jouw zwakke eigenschappen erkent en deze accepteert. Richt je daarnaast ook op je sterke eigenschappen. Zo kun je jezelf waarderen en verdwijnt je onzekerheid. Zelfvertrouwen is een cruciale factor als het gaat om over je onzekerheid heen te komen. Praten over onzekerheid is een tweede kernfactor. Neem iemand over je onzekerheid in vertrouwen. Meerdere mensen kampen met dit probleem en zo kunnen jullie elkaar helpen en voel je je minder alleen. Denk niet steeds dat er iets fout kan gaan, want dit leidt tot uitputting op emotioneel gebied. De kans is er altijd dat er iets niet loopt, zoals je wilt. Toch kan dit ook onverwachte deuren openen. Ook onzekerheden van je afschrijven, blijkt een heilzame oplossing. Houd bijvoorbeeld een dagboek bij en schrijf daarin wat er gebeurt. Stel ook redelijke doelen in je leven. Het voelt fijner om deze stuk voor stuk af te strepen, dan een onbereikbaar doel steeds maar niet te bereiken waardoor je aan jezelf gaat twijfelen.

Hoe herken je onzekerheid bij anderen dan jezelf?

Mensen, die onzeker zijn, laten dit onbewust ook vaak zien. Ze zijn vaak stil en verlegen. Ze weten zich geen houding te geven en bij een directe vraag leidt dit vaker tot over de woorden vallen of stotteren. Ook blozen en transpireren zijn tekenen van iemand, die zich niet gemakkelijk voelt. De gevolgen van onzekerheid zijn ook groot en kunnen leiden tot sociale isolatie, eenzaamheid en depressie, wanneer er niet goed mee omgegaan wordt. Probeer er altijd voor een onzeker persoon te zijn en een luisterend oor te bieden, maar houd wel in je achterhoofd dat het omgaan met onzekerheid voornamelijk alleen kan gebeuren door die persoon zelf.